Ondersteunings Team (OT)

Ondersteunings Team (OT)

Ondersteuningsteam Elke school heeft een ondersteuningsteam, afgekort OT. In een OT worden kinderen besproken met verschillende problemen op het gebied van leren en ontwikkelen en/of problemen in de thuissituatie die niet door de school alleen kunne...

Lees verder

Dorpsteam

Vanaf 1 december 2019  is er een telefonisch infopunt voor alle vragen van de inwoners van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen. Medewerkers met kennis van verschillende zaken nemen hier de telefoon op. Zij weten welke ondersteuning er geboden...

Lees verder

Zorg door externen

Zorg door externen

Leerlingenzorg door externenDaar we in toenemende mate geconfronteerd worden met het feit dat ouder(s)/verzorger(s) op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren, is er een regeling vast...

Lees verder

Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD)

Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD)

Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD) Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-BrabantU wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en verstandige keuzes maakt. GGD West-Brabant helpt u daarbij zodat uw kind gezond en v...

Lees verder

Specialistische leerlingbegeleiding

Specialistische leerlingbegeleiding

Beleid Specialistische leerlingbegeleiding Basisschool De Driesprong   Hieronder staat beschreven hoe we op Basisschool de Driesprong omgaan met de specialistische leerlingbegeleiding.   Streefniveau voor technisch lezen en rekenen...

Lees verder

lees-spellingonderwijs-dyslexie - BOUW!

lees-spellingonderwijs-dyslexie - BOUW!

Klik hier voor ons protocol lees- spellingsonderwijs en dyslexie Klik hier voor ons Visie en beleidsnotitie BOUW!

Lees verder

Regionaal Samenwerkings Verband

Regionaal Samenwerkings Verband

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs, het liefst op een school in de buurt. Die school moet ook de extra ondersteuning kunnen geven die sommige leerlingen nodig hebben. Om dat te realiseren werken schoolbesturen, gemeenten en de betrokken organisat...

Lees verder

Goed rekenonderwijs

Goed rekenonderwijs

klik hier voor het protocol:  “Goed rekenonderwijs, rekenproblemen en dyscalculie"

Lees verder

Mogelijkheden bij financiële problemen

Mogelijkheden bij financiële problemen

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen op school en daarbuiten. Helaas is het niet voor alle kinderen vanzelfsprekend dat zij overal aan mee kunnen doen.  Financiele problemen kunnen belemmerend werken. Vaak is het lastig om dit be...

Lees verder

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl