De school

Continurooster

Sinds 8 februari 2021 hanteren we officieel een continurooster op De Driesprong.

Hoe organiseren we het lunch/speel moment tussen de middag?: 

 • Het “overblijf moment bestaat grofweg uit 2 delen, 15 minuten lunchen en 15 minuten spelen.
 • De ervaring leert dat kinderen in de bovenbouw veelal eerder klaar zijn met eten. We hebben de afspraak gemaakt dat zij eerder naar buiten kunnen (na 10 minuten) Surveillance vanuit TSO is dan al op het plein aanwezig. De meeste bovenbouw kinderen hebben hierdoor 20 minuten buiten spelen. 
 • We zien dat kinderen in de onder- en middenbouw meer tijd nodig hebben om te eten. Hier is in voorzien bij de planning en begeleiding.  
 • Kleuterleerkrachten plannen aansluitend op hun buitenspeel moment na de lunch het reguliere buitenspeel moment van de middag. Hierdoor hoeven kleuters maar 1 x jassen aan en uit te doen en spelen ze toch langer buiten dan 15 minuten. Dit is effectief en prettig voor zowel leerlingen als leerkrachten.  
 • In de middenbouw zien we dat kinderen 15 minuten nodig hebben om te eten en dus ook maar 15 minuten tijd hebben om buiten te spelen. 
 • We hebben voor de middenbouw en de bovenbouw 2 aparte Chill-ruimtes gemaakt. Dit zijn ruimtes waar kinderen die na de lunch tot rust willen komen i.p.v. buiten spelen kunnen vertoeven onder begeleiding van een TSO medewerker. Het groepje kinderen dat naar de Chill-ruimte gaat wordt altijd in samenspraak met de leerkracht samengesteld. 
 • Surveillance tijdens de lunch en/of het buitenspelen gebeurt door leerkrachten en/of TSO medewerkers. We zien dat naarmate de kinderen ouder worden er meer ondersteuning vanuit de leerkrachten wenselijk is. 

Hoe wordt het continurooster gefinancierd?: 

 • Wij komen uit een organisatie en situatie waar kinderen gebruik konden maken van TussenSchoolseOpvang georganiseerd door St. TSO Lunchaamer tegen betaling. Op het moment dat je collectief overblijft en een continurooster invoert mag je daar als school géén verplichte bijdrage voor vragen, je kunt alléén vragen om een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage is separaat van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage vanuit de OR. 
 • Het team en de MR van De Driesprong zijn van mening dat de organisatie van een continurooster niet ten koste mag gaan van de onderwijskwaliteit. We gaan ouders vragen om een financiële bijdrage te leveren voor de professionele en kwalitatieve organisatie van het continurooster.  
 • We willen de minimale kostprijs doorbereken aan ouders, waarvan we uitgaan van een bedrag per leerling per schooljaar. Vanuit het organisatiemodel wat we hebben gekozen en een ingeschatte betalingsbereidheid komt dit neer op een bedrag van € 115 per leerling per schooljaar. 

Wat als er onvoldoende binnenkomt uit de vrijwillige ouderbijdrage?  

 • Als blijkt dat er onvoldoende binnenkomt om kostendekkend te werken, dan moeten we hier acties aan verbinden.  
 • Als er onvoldoende binnenkomt gaan de kosten van de organisatie door. Deze kosten zullen betaald moeten worden uit middelen die eigenlijk voor onderwijs van onze leerlingen zijn bedoeldVanaf dat moment zullen we terug moeten schakelen naar het huidige model (tegen betaling overblijf met een organiserende partner), echter de partner is niet op voorhand bekend, evenals de tarieven die dan berekend worden.  

Wat als er meer binnenkomt uit de vrijwillige ouderbijdrage? 

 • Bij een hoge betalingsbereidheid is er een overschot op de kosten om het continurooster te organiseren. Vanuit een transparante manier van organiserenfinancieren en verantwoorden zullen we de teveel geïnde gelden verrekenen met de betalende ouders. 
 • Wij willen géén overdadig spaarpotje creëren om het continurooster te kunnen organiseren. Wij zullen hierin transparant optreden in samenspraak met de MR. 
Terug