Missie en Visie

De Driesprong is een katholieke school. Dat betekent dat we ons onderwijs geven vanuit onze katholieke levensovertuiging, daarbij rekening houdend met het gegeven dat ook kinderen met een andere achtergrond onze school bezoeken. SCHOOLGROOTTEOp 1 augustu...

Lees verder

Het Team

Het Team

Het team van de Driesprong wordt gevormd door: Directie team: directeur: Erik Peters          Zorgafdeling: Intern begeleider: Marjolein van Dort Remedial teacher: Marjolein van Dort - Pia Ooms MHB: Aukje van Ham ...

Lees verder

Communicatie

Communicatie

Communicatie is belangrijk. Wij hechten veel waarde aan transparantie en duidelijkheid. Via deze link kunt u eenvoudig zien op welke manier wij met elkaar kunnen communiceren. ...

Lees verder

Schooltijden

Vanaf 12 april 2021 hanteren wij de volgende schooltijden: Aanvang schooltijd: (maandag t/m vrijdag)  groep 1 t/m 8: 08:30  Inloop: gr 1/2 (haal- en brengcirkels op kleuterplein) vanaf 08:25  Inloop: gr 3 t/...

Lees verder

Continurooster

Na een experiment is De Driesprong sinds 2021 overgestapt op het continurooster. Hierdoor is er een andere invulling van de lunch (en speeltijd). De TussenSchoolseOpvang (TSO) is er nu feitelijk voor elke leerling. De lunch wordt in de klas opgegeten waar...

Lees verder

vakanties en vrije dagen

Vakanties 2022-2023 Herfstvakantie: 24 oktober 2022 t/m 28 oktober 2022 Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 Voorjaarsvakantie: 20 februari 2023 t/m 24 februari 2023 2e Paasdag: 10 april 2023 Meivakantie: 24 april 2023 t/m 5 mei 2023 ...

Lees verder

Extra vrij aanvragen

Verlof Aanvragen: Reguliere verlofaanvragen lopen over het algemeen via de leerkracht(en) van uw kind met uitzondering van aanvragen voor extra vakantieverlof. Extra vakantieverlof verloopt altijd via de directeur. Waneer is er sprake van "extra vakan...

Lees verder

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl